Zabezpieczenie skarp przed powstawaniem osuwisk jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i infrastrukturze, która znajduje się w ich obrębie. W tym właśnie celu wykonywane jest gwoździowanie gruntowe. Czym jest i jak przebiega? Odpowiadamy. 

Czym jest gwoździowanie gruntowe?

Gwoździowanie gruntowe jest to metoda, której celem jest wzmocnienie stabilności gruntu na zboczach i skarpach, co w konsekwencji doprowadzić ma do niepowstawania osuwisk. Proces ten pomaga unieruchomić ziemię na wzniesieniach, której osunięcie się mogłoby stanowić zagrożenie dla ludzi i infrastruktury znajdującej się pod zboczem. Gwoździowanie wzmacnia warstwy ziemi ograniczając ingerencję w nie do minimum.

Ten rodzaj gwoździowania najczęściej wykonywany jest na zboczach, które znajdują się w okolicach dróg, mostów oraz budynków mieszkalnych, ale także zabezpiecza umiejscowione na skarpach tory kolejowe. Gwoździowaniu podlegają również ściany wykopów podczas prac budowlanych. Ma to za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Dzięki tej metodzie prace wykonywane w głębokich wykopach nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia.

Jak wygląda proces gwoździowania gruntowego?

Przed rozpoczęciem prac wykonać należy projekty geotechniczne, która określą, w jaki dokładnie sposób powinno przebiegać gwoździowanie. A jak wygląda sam proces? Wykorzystywane są do niego długie, stalowe pręty, które nazywane są gwoździami. Gwoździowanie przeprowadzić można na dwa sposoby. Pierwszy z nich wykorzystuje specjalne maszyny, które pomagają wbić pręty w ziemię. Ich użycie nie jest jednak konieczne.

Drugi ze sposobów polega na wywierceniu w skarpie dużego otworu, w którym umieszcza się pręty, a następnie zalewa betonem. Ze względu na użycie trwałej mieszanki betonowej metoda ta zapewnia większą stabilność całej konstrukcji. Elementem, który pozwoli dodatkowo zabezpieczyć skarpę jest metalowa siatka. Przytwierdzana jest ona do powierzchni zbocza, co zmniejsza prawdopodobieństwo powstania osuwiska.