Wraz z rozwojem oprogramowania IT dla biznesu pojawia się coraz więcej rozwiązań pozwalających na profesjonalne zarządzanie firmą. Z jednej strony to olbrzymia korzyść, z drugiej jednak może się wiązać również z pewnymi problemami. Często okazuje się, że wykorzystywane w firmie programy nie pozwalają na wymianę danych. W takiej sytuacji wydajna praca jest albo bardzo utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Odpowiedzią staje się integracja systemów informatycznych. Warto dowiedzieć się więcej na jej temat i poznać najlepsze metody gwarantujące spójność danych.

Co to jest integracja systemów informatycznych?

Choć systemy komputerowe mają usprawniać naszą pracę i oferować nowe możliwości, zdarza się, że osiągnięcie oczekiwanej efektywności nie jest możliwe. Bardzo często wynika to ze stosowania – np. w ramach oddzielnych działów – różnego typu oprogramowania, które nie jest ze sobą kompatybilne.

W związku z tym integracja systemów informatycznych realizowana przez firmy takie jak katowicki Kotrak staje się jedną z najczęściej poszukiwanych usług informatycznych, a sam proces integracji może przebiegać niezwykle sprawnie.

Warto mieć przy tym świadomość, że integracja oprogramowania będzie różnić się w zależności od rodzaju wykorzystywanych systemów i celu, który chce osiągnąć użytkownik. Wiele pod tym względem zależy od profesjonalizmu i wiedzy dostawcy, który powinien dostosować wykorzystywane rozwiązania zarówno do kwestii technologicznych, jak i potrzeb klienta.

Metody integracji systemów informatycznych: jakie są najpopularniejsze?

Generalnym założeniem integracji systemów informatycznych jest stworzenie komunikacji pomiędzy systemami i zapewnienie spójności danych tam, gdzie ze względu np. na różnice technologiczne, nie udaje się tego osiągnąć. Bardzo często jest to zadanie niezwykle skomplikowane, co nie znaczy, że niemożliwe do wykonania.

Metody integracji systemów informatycznych dzieli się przede wszystkim na jednostronne oraz dwustronne. W pierwszym przypadku przepływ danych odbywa się wyłącznie w jednym kierunku. W przypadku dwustronnej integracji systemów informatycznych oba systemy mogą natomiast wysyłać i odbierać dane.

Powinno się również pamiętać o tym, że nie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej przeprowadzanie tak kompleksowych prac będzie konieczne. Przed rozpoczęciem prac powinniśmy wspólnie z dostawcą określić zakładane cele i realne potrzeby firmy.

Kiedy warto pomyśleć o integracji oprogramowania?

Proces integracji bez wątpienia należy rozważyć wtedy, kiedy w firmie obserwuje się problemy z wymianą danych pomiędzy różnymi systemami czy oprogramowaniem. Bardzo często do tego typu sytuacje zachodzą pomiędzy różnymi działami jednej działalności gospodarczej.

Wówczas wpływają one bezpośrednio nie tylko na komfort pracy, ale również efektywność wykonywanych zadań, a co za tym idzie, na osiągane rezultaty biznesowe. Integracja systemów informatycznych pozwala różnym programom korzystać z tych samych zasobów danych, co wpływa pozytywnie na wskaźnik workflow i umożliwia automatyzację wielu istotnych procesów.

Często proces integracji staje się nieodzownym elementem w przypadku fuzji i przejęć: łączące się ze sobą organizacje w wielu przypadkach korzystają z odmiennych systemów, które nie są kompatybilne. Integracja oprogramowania pozwala na zapewnienie optymalnego obiegu informacji i przyspieszenie transformacji podmiotu.