Prace budowlane często wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu, bez którego ciężko wyobrazić sobie ich pomyślny przebieg. Choć wiele zadań można zrealizować siłą rąk ludzkich, wykorzystanie maszyn budowlanych znacznie przyspiesza i ułatwia cały proces.  Istnieje kilka urządzeń, które sprawdzą się na placu budowy niezależnie od rodzaju prowadzonych prac. Dowiedz się, co to za maszyny i dlaczego uznaje się je za niezbędne na budowie.

Koparki – najpopularniejsze z maszyn budowlanych

Prace ziemne wykonuje się nie tylko na początku budowy – prowadzone są również na jej kolejnych etapach i wymagają zastosowania profesjonalnych maszyn budowlanych. Najpopularniejszymi z nich są niewątpliwie koparki, których zadaniem jest przede wszystkim oddzielanie urobku i ładowanie go na maszynę transportową lub składowisko. Dzielimy je m.in. na koparki kołowe i gąsienicowe – drugi z wymienionych rodzajów doskonale sprawdza się w pracy na trudnym terenie. Jak dodają eksperci z firmy XCMG-Europa – producenta maszyn budowlanych:

Niektóre prace ziemne wymagają zastosowania mniejszych i bardziej zwrotnych maszyn budowlanych. Wówczas warto rozważyć zakup lub wynajem tak zwanej minikoparki, dzięki której możliwe będzie wykonanie wykopów w trudnodostępnych miejscach – wszędzie tam, gdzie nie zmieści się sprzęt standardowych rozmiarów.

Minikoparkę można użyć do wykopów pod instalacje czy wykopów studziennych, nie jest to jednak jej jedyne zastosowanie. Sprawdzają się także przy wyrównywaniu czy formowaniu terenu oraz podczas wykopywania ziemi pod fundamenty

Inne maszyny przydatne na budowie

Wśród niezbędnych maszyn budowlanych wymienić warto również ładowarki służące do wybierania gruntu, przenoszenia materiałów budowlanych, a także załadunku i przenoszenia urobku. Na placu budowy nie może zabraknąć równiarki drogowej – maszyna ta umożliwia profilowanie gruntu poprzez odspajanie i usuwanie urobku, a także zrywanie starej nawierzchni (z trawnika, drogi czy pola). Co więcej, zimą równiarkę można wykorzystać do odśnieżania terenu, z kolei w innych porach roku – m.in. do usuwania błota. Przy budowie dróg niezbędne są także walce do zagęszczania gruntu. Szczególnie skuteczne są nowoczesne modele walców drogowych wyposażonych w specjalne mimośrodowe wałki wzbudzające, których zastosowanie przekłada się na zwiększenie skuteczności zagęszczania.