Rozliczenia z Urzędem Skarbowym to ważny obowiązek każdego przedsiębiorstwa bez znaczenia na branżę. Właściciele firm mają do wyboru dwie formy prowadzenia księgowości. Jest to księgowość uproszczona oraz pełna. Czym się różnią od siebie i która opcja będzie koniecznym rozwiązaniem dla danego przedsiębiorstwa?

Czym jest księgowość uproszczona?

Jak sama nazwa wskazuje, księgowość uproszczona wiąże się z mniej skomplikowanym i obszernym sposobem rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Głównym celem prowadzenia księgowości jest gromadzenie danych o zdarzeniach finansowych związanych z działalnością danego przedsiębiorstwa. W przypadku księgowości uproszczonej, ewidencje wydatków i przychodów prowadzi się na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, karty podatkowej bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tej formy rozliczania można pokusić się o samodzielne prowadzenie ewidencji przychodów i wydatków. Jednak dużo lepszym rozwiązaniem gwarantującym poprawność działań, jest skorzystanie z usług doświadczonego biura rachunkowego GALANT.

Księgowość pełna – co to takiego?

Księgowość pełna w porównaniu do uproszczonej jest dużo bardziej złożona oraz precyzyjna. Wymaga od właścicieli przedsiębiorstw prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rejestrowania obrotów oraz sald na księdze głównej oraz pomocniczej. Każde zdarzenie finansowe musi być odpowiednio ewidencjonowane. Dodatkowo konieczne jest wykonywanie inwentaryzacji aktywów i pasywów należących do firmy. Księgowość pełna jest czasochłonna, ale pozwala ukazać rzeczywistą sytuację finansową danego przedsiębiorstwa, która może być pomocna w podjęciu decyzji chociażby o kolejnych inwestycjach.

Kiedy księgowość uproszczona, a kiedy pełna?

To, jaką formę rozliczeń może przyjąć firma, jest określone przepisami prawnymi. Z księgowości uproszczonej mogą korzystać spółki partnerskie, jawne, cywilne oraz osób fizycznych. Jednak tylko do momentu nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tej kwoty przedsiębiorstwo jest zobligowane do prowadzenia księgowości pełnej. Natomiast od początkowego etapu działalności firmy będące spółkami akcyjnymi, komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi mają obowiązek prowadzenia księgowości pełnej. Warto też dodać, że przedsiębiorstwa, które nie mają takiego obowiązku mogą dobrowolnie zdecydować się na tę formę rozliczeń.