Obowiązkiem prawie każdego pracodawcy jest zaopatrzenie swoich pracowników w odzież roboczą. Jej główną rolą jest ochrona prywatnych ubrań osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe. Jednak oprócz tego niektóre działy stosują odzież roboczą sygnowana logiem pracodawcy. Pomaga to w prawidłowej identyfikacji, tworzy poczucie wspólnoty wśród pracowników i dodatkowo podnosi popularność marki. Kto powinien nosić odzież roboczą?

Kiedy istnieje obowiązek noszenia odzieży roboczej?

Odzież roboczą nosi się w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to potrzeba ochronienia prywatnej odzieży pracownika. Jednak drugi powód, czyli podporządkowanie się przepisom w kwestii BHP jest ważniejszy. Wtedy odzież roboczą nosi się, aby praca była wykonywana w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu pracownika. W takich przypadkach noszenie odzieży ochronnej uwarunkowane jest bezwzględnymi przepisami.

Odzież, którą pracodawcy kupują w takich miejscach jak AMW Odzież Robocza, jest bardzo różnorodna. Poszczególne jej rodzaje przeznaczone są do odmiennych działań. To jaki jej rodzaj zostanie wybrany, zależy do rodzaju czynności, które się w niej wykonuje. Bardzo istotne są również materiały. Wiadomo, że odzież dla pracowników przemysłu będzie skonstruowana z wytrzymałych tkanin. Nieco inne wymagania istnieją w stosunku do odzieży ochronnej używanej w handlu, przemyśle spożywczym i medycynie.

Co zalicza się do odzieży roboczej?

Najczęściej kupowanymi sztukami odzieży roboczej są bluzy i spodnie. Do tego dochodzą również koszule i koszulki, kamizelki i kombinezony. Do odzieży roboczej zalicza się również różnego rodzaju fartuchy. Należy również wspomnieć o butach, które w niektórych przypadkach muszą być specjalistyczne. Całość uzupełniają czapki, hełmy i rękawice.

Rodzaj odzieży ochronnej regulują przepisy Kodeksu Pracy i zakupić powinien ją sam pracodawca. Jednak w przypadku odzieży ochronnej, może on wypłacić pracownikowi stosowny ekwiwalent.

Inny charakter odzieży roboczej

Odzież robocza to nie tylko ubrania, które chronią przed zabrudzeniem odzież prywatną i chronią przed czynnikami występującymi w procesie produkcji. Niekiedy tego typu ubrania pomagają w identyfikacji poszczególnych grup. Przykładowo jednolite ubranie personelu sklepu odzieżowego nie chroni przed zanieczyszczeniami ani też nie sprawia, że praca jest bardziej bezpieczna. Natomiast pełni funkcje estetyczne i pomaga szybko i sprawnie w razie potrzeby odszukać osobę z personelu. Ponadto oznaczenie w postaci nazwy sklepu lub sieci, skutecznie poprawia świadomość marki.