Beton to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Wykorzystuje się go na praktycznie wszystkich placach budowy. Tworzy się z niego fundamenty, stropy, ściany nośne oraz inne elementy konstrukcyjne. Nie istnieje jeden rodzaj betonu. Materiał ten może mieć różne właściwości i klasy. W dzisiejszym artykule przedstawimy klasyfikację betonu. Jeśli interesuję Cię ten temat, zapoznaj się z dalszą częścią naszego wpisu.

Beton – czym właściwie jest ten materiał?

Podstawowa definicja betonu mówi, że to materiał powstały po wymieszaniu spoiwa oraz wody. Spoiwem zwykle jest cement z dodatkiem kruszywa (piasku, żwiru lub keramzytu) i ewentualnych wypełniaczy, pozwalających uzyskać pożądane właściwości końcowego produktu (np. zwiększoną mrozoodporność, lepszą wodoszczelność czy późniejsze wiązanie).

Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca klienta w firmie ImmerBau z Poznania, zajmującej się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej:

Wpływ na finalny efekt ma jakość dodanych składników, a także ich właściwe proporcje. Duże znaczenie ma woda, która odpowiada za ostateczną konsystencję mieszanki. Im jest jej więcej, tym beton jest rzadszy. Nie może być to woda zasolona (morska), mineralna ani zanieczyszczona (ścieki). Przy ustalaniu składu betonu najczęściej korzysta się z opracowanych wcześniej norm. Na ich podstawie ustalane są receptury do produkcji 1 m3 mieszanki.

Jakie rodzaje betonu wyróżniamy?

Istnieje kilka rodzajów betonu wykorzystywanego w budownictwie i przemyśle. Podstawowy podział uwzględnia ciężar objętościowy konkretnego typu mieszanki. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżniamy:

  • Beton lekki o ciężarze objętościowym od 800 do 2000 kg/m3 – do produkcji tego materiału wykorzystywane jest lekkie kruszywo i beton komórkowy. Stosuje się go do wytwarzania płyt stropowych i ściennych oraz elementów prefabrykowanych.
  • Beton zwykły o ciężarze objętościowym od 2000 do 2200 kg/m3 i od 2200 do 2600 kg/m3 – do jego produkcji stosowane jest kruszywo naturalne (żwir/piasek) lub łamane (granit). Jest wykorzystywany podczas wykonywania elementów konstrukcyjnych z betonu lub żelbetu.
  • Beton ciężki o ciężarze objętościowym przekraczającym 2600 kg/m3 – do produkcji tego rodzaju betonu używa się ciężkich kruszyw stalowych, manganowych lub barytowych. Ze względu na duży ciężar materiał ten ma właściwości pochłaniania nadmiernego promieniowania jonizującego. Stosowany jest m.in. przy budowie elektrowni atomowych.

Podstawowe klasy mieszanki betonowej

Konieczność rozróżniania poszczególnych klas mieszanki betonowej wynika z wszechstronnego zastosowania tego materiału. Klasyfikacja betonu odbywa się ze względu na jego wytrzymałość na ściskanie. Podział ten reguluje norma PN-EN 13791. Rodzaj betonu oznaczany jest konkretną literą – C dla betonu zwykłego i ciężkiego oraz LC dla lekkiego. Do każdej litery przypisane są również dwie liczby. Klasy wytrzymałości betonu zwykłego i ciężkiego mieszczą się w zakresie od C8/10 do C100/115, natomiast betonu lekkiego od LC8/9 do LC80/88. Im wyższa klasa, tym beton jest wartościowszy. W przypadku betonu zwykłego i ciężkiego za wysokowartościowe (BWW) uznawane są mieszanki o klasie od C55/67 wzwyż. Jeśli chodzi o beton lekki, mówimy o mieszankach od LC55/60 wzwyż.