Przemysłowe systemy odpylające to bardzo wydajne i skuteczne urządzenia, których celem jest pozbycie się trocin, wiórów, pyłów, dymów spawalniczych, oparów lakierniczych i innych szkodliwych zapyleń powstałych w zakładach przemysłowo-produkcyjnych. Są stosowane w wielu branżach przemysłu, między innymi tych zajmujących się obróbką drewna. Opisujemy dwa przykładowe przemysłowe odpylacze i wyjaśniamy, jak działają. 

Do czego potrzebne są przemysłowe systemy odpylające?

Odpylacze przemysłowe pozwalają na utrzymanie miejsca pracy w czystości, co przekłada się na bezpieczeństwo pracowników i zakładu. Zbyt duża liczba zanieczyszczeń naraża pracowników na ryzyko utraty zdrowia, dlatego w niektórych zakładach przemysłowych powietrze musi być na bieżąco oczyszczane. Ponadto nagromadzenie się dużej ilości pyłów wybuchowych w zamkniętej przestrzeni może doprowadzić do wybuchu i pożaru, dlatego niezwykle istotne jest odpylanie, czyli usuwanie szkodliwych i stwarzających zagrożenie pyłów właśnie za pomocą przemysłowych odpylaczy.

Co więcej, wykorzystywanie odpylaczy wiąże się też z korzyściami ekonomicznymi, ponieważ usprawniają one procesy produkcyjne, uproszczają gospodarkę odpadami i utrzymywanie optymalnej wydajności pracy. Konstrukcja i sposób działania poszczególnych przemysłowych systemów odpylających sprzedawanych przez Filtrowent są dostosowane do specyfiki danej branży oraz typu separowanego materiału.

Sposób działania odpylaczy cyklonowych

W przemyśle często wykorzystuje się tak zwane odpylacze cyklonowe, które są trzyczęściowymi stożkowymi zbiornikami. Mogą one pełnić funkcję zarówno wstępnych separatorów wchodzących w skład bardziej rozbudowanych instalacji, jak i samodzielnych urządzeń odpylających.

Proces separacji zapylenia wygląda w taki sposób, że w środku cyklonu powietrze jest wprowadzane w ruch wirowy, a siła odśrodkowa wyrzuca cząsteczki zanieczyszczenia na zewnątrz strumienia powietrza, by te mogły spaść do części stożkowej. Następnie odfiltrowane powietrze ulatuje górnym wylotem odpylacza cyklonowego, po czym odseparowany materiał zostaje przeniesiony do kontenera, big-baga bądź pojemnika.

Jak działają odpylacze MDF?

Zdecydowana większość odpylaczy przemysłowych jest instalowana na zewnątrz budynków, ale odpylacz typu MDF, nazywany także wyciągiem stolarskim, jest przeznaczony do używania wewnątrz pomieszczeń, czy to w małym, czy średnim zakładzie, fabryce mebli lub w warsztatach, gdzie powstają trociny, np. przy produkcji stolarki, cięciu tworzyw czy drewna. Stacjonarne odpylacze MDF oczyszczają powietrze z suchych pyłów. Podłącza się je do szlifierek, pił i innych maszyn obróbczych wytwarzających pył, trociny czy wióry różnego pochodzenia. Wytworzony odpad jest zabierany wprost z miejsca, w którym powstaje i w połączeniu z odpylaczem typu MDF tworzy wydajną instalację odpylającą.