Badanie EKG, czyli badanie elektrokardiograficzne to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, którego zadaniem jest badanie czynności serca. Aby je wykonać, należy posiadać odpowiednie przygotowanie. Teraz takie badania mogą być prowadzone nie tylko przez lekarzy, ale również przez pielęgniarki, które ukończyły odpowiedni kurs. Sprawdź więcej informacji na jego temat!

W jakim celu prowadzi się badanie EKG?

Przeprowadzenie badania EKG jest niezbędne w celu diagnostyki układu krążeniowego. Dzięki niemu można sprawdzić na wykresie pracę serca i szybko wykryć ewentualnie nieprawidłowości.

Tego typu badania przeprowadzane są głównie przypadku stanów chorobowych, także u pacjentów, u których występuje zagrożenie życia lub zdrowia. Także są one wykonywane przed zabiegami i operacjami, które wymagają znieczulenia.

Z badań EKG można korzystać w różnych placówkach ochrony zdrowia – lokalnych ośrodkach zdrowia, klinikach, szpitalach.

Obecnie badania EKG mogą być również prowadzone przez pielęgniarki. Dzięki temu diagnostyka nie wymaga wizyty u lekarza.

Kurs EKG dla pielęgniarek – kiedy warto się zapisać?

Aby pielęgniarka mogła wykonywać badanie elektrokardiograficzne, musi ona przejść odpowiedni kurs EKG – https://www.v-med.pl/kursy-ekg/ dla pielęgniarek i zaliczyć egzamin.

Posiadanie właściwych kwalifikacji, które pozwalają na prowadzenie badań EKG, pozwala pielęgniarce przede wszystkim na podwyższenie swojej wypłaty i dodatkowo daje szersze możliwości w znalezieniu zatrudnienia.

Wobec tego dzisiaj na kurs EKG dla pielęgniarek decyduje się wiele osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

Czego uczy kurs EKG?

Kurs EKG dla pielęgniarek przekazuje wiedzę oraz umiejętności przeznaczone do wykonywania badań elektrokardiograficznych.

W trakcie tego typu kursów pielęgniarki dowiadują się, jak:
przygotować pacjenta do badania

  • przygotować odpowiednie stanowisko do jego wykonania
  • przeprowadzić badanie EKGocenić wynik badania EKG
  • sprawdzić, czy badanie EKG zostało przeprowadzone prawidłowo
  • sprawdzać zapis EKG na urządzeniu

Jak odbywa się kurs EKG dla pielęgniarek?

Obecnie na kurs EKG dla pielęgniarek można zapisać się w różnych placówkach zajmujących się kształceniem medycznym. Dostępne są kursy w formie online oraz kursy stacjonarne.

Czas trwania kursów specjalistycznych dla pielęgniarek to 108 godzin. 50 godzin przeznaczone jest na zajęcia teoretyczne, a 58 na praktyczne.

Więcej informacji o kosztach oraz o programach kursów, a także ich formach można znaleźć już teraz online na stronach placówek szkoleniowych.