Zarządzanie produkcją na skalę masową z pozoru jest niezbyt skomplikowanym procesem. Tymczasem im większa skala produkcji, tym więcej problemów może się pojawić – różnego rodzaju awarie czy wady sprzętu. Warto zatem zainwestować w system, który pozwoli nie tylko szybko wykryć wszelkie nieprawidłowości, ale również pozwolić na szybkie reagowanie w razie ich wystąpienia. Czy sprawdzi się system Andon? Czym on jest i dlaczego warto mu się bliżej przyjrzeć? Wyjaśniamy!

System Andon jako skuteczne usprawnienie procesu produkcyjnego

Do usprawnienia procesu produkcyjnego można wykorzystać system Andon. Jest to narzędzie przeznaczone do wizualnego zarządzania produkcją. Dzięki jego zastosowaniu poprawia się nie tylko produktywność zakładu przez polepszenie sposobu gromadzenia danych, które dynamicznie zmieniają się podczas produkcji, ale także ich automatyzację i analizę. Informacje na hali zmieniają się bardzo dynamicznie, jednak Andon system sprawnie radzi sobie z ich przetwarzaniem. Co więcej, nie ingeruje w sam proces produkcyjny, a wystarczy go zamontować w widocznym miejscu na terenie hali produkcyjnej.

dzialanie systemu andon

System Andon ma także szereg innych zalet. Ponieważ jest dostępny w formie prostego wyświetlacza, jego zamontowanie oraz instalacja nie zajmuje wiele czasu. Dzięki zbieraniu i gromadzeniu danych z każdego miejsca hali produkcyjnej (co jest możliwe poprzez szeroki zasięg systemu) stale monitoruje cały proces produkcji, szukając informacji o błędach i nieścisłościach. Śledzi nie tylko zdarzenia zachodzące w danym miejscu, ale również gromadzi informacje na temat produktywności – w ten sposób może zatem motywować zaangażowanych w produkcję pracowników do podejmowania właściwych decyzji. Ponadto system Andon może tworzyć raporty produktywności, których śledzenie umożliwia lokalna sieć.

System Andon – pozostałe możliwości innowacyjnego rozwiązania

Co jeszcze potrafi system Andon? Warto pochylić się danymi, które gromadzi. Zbierane i analizowane przez system dane są natychmiast dostępne na każdym komputerze (z możliwością konwertowania na różne formaty plików) i zawsze aktualne, nie ma zatem potrzeby konstruowania podsumowań na koniec dnia czy drukowania raportów (wyłączając również ręczne ich wypełnianie). Tablica z systemem Andon wyświetla także takie informacje jak m.in. wyniki pracy zakładu, śledzenie stanu bieżącego produkcji czy motywowanie pracowników poprzez wyświetlanie celów do osiągnięcia. Informuje również o stratach w trakcie procesu produkcyjnego oraz stanu produkcji na tle podstawionych do osiągnięcia celów. Śledzi też takie parametry jak tempo produkcji, defekty czy nieplanowane przestoje.

Warto zatem sprawdzić system Andon oraz rozważyć jego instalację w hali produkcyjnej zakładu, aby usprawnić i zautomatyzować proces produkcyjny wraz z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Dzięki temu cały proces będzie przebiegał szybciej i efektywniej, co przełoży się także na zadowolenie lepiej zmotywowanych pracowników.

Partnerem materiału jest TQMsoft.