Nirwana to dosłownie wygaśnięcie cierpienia. Termin ten jest popularny w religiach dharmicznych i określa bardzo zaawansowany poziom urzeczywistnienia. Czym Nirwana jest tak naprawdę i jak można ją osiągnąć? Wyjaśniamy!

Definicja Stanu Nirwany

Stan Nirwany to inaczej osiągnięcie zupełnej wolności od nieszczęść i cierpienia. To także pozbycie się z życia niewłaściwego, mylnego odbioru świata. Według buddyzmu Nirwana jest rzeczywista, ale nie można wyrazić jej w słowach. Ów stan oznacza postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości ponad wszelkimi negatywnymi odczuciami. Jest to ostateczne wyzwolenie od bytu indywidualnego, bólu, pragnień i namiętności. Osiągnięcie Stanu Nirwany oznacza odkrycie najwyższej szczęśliwości, spokoju i prawdy absolutnej.

Informacje zawarte w artykule na temat, czym jest Nirvana pochodzą ze strony buddha.info.pl.

Jak osiągnąć Stan Nirwany?

W buddyzmie wskazuje się na konieczność przebrnięcia przez dziesięć stopni tzw. bhūmi, aby osiągnąć stan czystej doskonałości. Pokonanie ich, połączone z systematyczną medytacją oraz pozbyciem się ze swojego życia gniewu oraz egoizmu ma prowadzić do osiągnięcia najwyższej mądrości i mocy.

Do oświecenia, według buddyzmu, prowadzi wiele dróg. Warto, byśmy wymienili sobie te najważniejsze:

  • właściwych poglądów,
  • właściwego myślenia (pozbawionego chciwości i żądzy, opartego na życzliwości),
  • właściwej mowy (pozbawionej kłamstw, obmawiania, krytykowania),
  • właściwego postępowania (polegającego na pomocy, altruizmie, bez czynienia zła),
  • właściwego sposobu zarabiania pieniędzy (buddyzm potępia czyny kradzieży, oszustw, malwersacji finansowych),
  • właściwej uwagi i skupienia,
  • właściwego dążenia (należy popierać czynienie dobra oraz potępiać czynienie zła),
  • właściwej koncentracji – ten podpunkt w zasadzie dotyczy regularnej medytacji.

Dla wielu z Was Stan Nirwany może być mrzonką lansowaną przez mnichów z dalekiej Azji. Warto jednak pamiętać, że jest to element wielowiekowej kultury. Praktykowanie zasad buddyzmu może nie tyle doprowadzić nas do mitycznego oświecenia, co pomóc nam pozbyć się z naszego życia złych emocji oraz niepotrzebnych nerwów.