Specjaliści z dziedziny metaloznawstwa, aby ocenić materiał lub wykryć jego wady, korzystają z badań makroskopowych. W ten sposób możliwa jest nie tylko kontrola jakości metalu czy stopu, ale również ewentualnych niedoskonałości i zanieczyszczeń. Można wyróżnić kilka rodzajów badań makroskopowych. Dowiedz się, czym one charakteryzują się i jak są przeprowadzane.

Badania makroskopowe metalograficzne – co to?

Badania makroskopowe mają na celu sprawdzenie właściwości metali oraz stopów. Testy te należą do kategorii niszczących, gdyż często analizowane produkty muszą być uprzednio wypolerowane lub odpowiednio wytrawione. Przeprowadzenie badań makroskopowych polega na oględzinach bez użycia mikroskopu, dopuszcza się ewentualne zastosowanie przyrządów optycznych zapewniających powiększenie maksymalnie 50-krotne. Wykonaniem ich zajmują się specjalistyczne firmy, takie jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Palab.

W jaki sposób mogą być przeprowadzone badania makroskopowe?

Wśród najpopularniejszych badań makroskopowych można wyróżnić:

  • próbę Baumanna

Zanim możliwe będzie dokonanie oględzin, należy odpowiednio przygotować badany obiekt. W tym celu jest on wytrawiany w kwasie siarkowym i układany na specjalnym papierze o zawartości bromku srebra. Próba Baumanna ma na celu wykazanie zbyt wysokiej zawartości siarki w metalu, która pod wpływem wcześniej użytych substancji stworzy czarne wypryski.

  • próba Adlera

Te badania makroskopowe stosowane są do oceny spoin. Poprzez nałożenie specjalnego środka trawiącego, możliwe jest zobaczenie połączeń.

  • próba Fry

Polega ona na nagrzaniu próbki do temperatury sięgającej 300°C oraz zastosowaniu czynnika chemicznego. Dzięki temu możliwe jest wykrycie nieprawidłowości w stali oraz odkształceń.

  • próba Anczyca

Jedną z nieprawidłowości w stopach metali, jaką można określić za pomocą badań makroskopowych, jest włóknistość. Można to wykryć za pomocą zastosowania odczynnika Anczyca, który powoduje pojawienie się ciemnobrązowego koloru w miejscach, gdzie znajduje się defekt.

To tylko kilka z wielu popularnych badań makroskopowych.

Dlaczego są stosowane badania makroskopowe?

Badania metalograficzne makroskopowe pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz ocenę jakości gotowych wyrobów. Stosowane są zarówno podczas procesów kontrolnych, gdzie są pobierane losowe produkty, jak i w przypadku pojawienia się pęknięć, szczelin i wyłomów. Materiały przeznaczone do badania ulegają zniszczeniu, ale dzięki uzyskanym wynikom możliwe jest sprawdzenie właściwości wyrobu.