Butle z gazem mogą być stosowane do różnych celów. Wykorzystywane są między innymi jako paliwo w kuchenkach domowych oraz kotłach. Można ich też używać podczas biwaków i kempingów do podgrzewania posiłków oraz wody. Oferowane na rynku butle gazowe posiadają też zabezpieczenia zapobiegające sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, jednak to nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie kilku podstawowych zasad przy ich użytkowaniu.

W jaki sposób producenci zabezpieczają butle z gazem?

Wśród zabezpieczeń stosowanych przez producentów w butlach gazowych znajdują się między innymi specjalne uszczelki przy zaworach zapobiegające nagłemu ulatnianiu się gazu. Butle wytwarzane są też z niezwykle wytrzymałej stali, by pojemnik nie uległ uszkodzeniu w trakcie przenoszenia czy używania. Posiadają również wszelkie niezbędne atesty bezpieczeństwa. Butle gazowe spełniające te warunki można kupić u dostawców gazu, a jedną z firm, która zajmuje się ich sprzedażą jest dystrybutor gazu płynnego Gal-Gaz. Warto nabywać gaz płynny z legalnych źródeł i unikać nielegalnych rozlewni.

Informacje zagwarantowane przez sprzedawcę

Producenci i dystrybutorzy butli z gazem są zobowiązani do umieszczania oznaczeń kolorystycznych na pojemnikach. Butle z substancją łatwopalną mają czerwone oznaczenia, a dla użytkownika jest to sygnał, że trzeba zachować szczególne środki bezpieczeństwa. Do zestawu razem z butlą powinna być też dołączona instrukcja obsługi. Na naklejce na pojemniku muszą znajdować się informacje dotyczące dostawcy gazu.

Dbaj o butlę i instalację gazową

Butle gazowe powinno się użytkować według zasad ściśle określonych w instrukcji. Butli nie można umieszczać w odległości mniejszej niż 1 metr od wszelkich urządzeń iskrzących. Pojemnika z gazem pod żadnym pozorem nie rzuca się, nie toczy i nie przewozi transportem publicznym, motorem bądź rowerem. Jeśli transportujemy ją autem, to musi być odpowiednio zabezpieczona. W domu również butla powinna znajdować się w takim miejscu, w którym nie będzie narażona na uszkodzenia.

Jednocześnie należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń, przewodów i instalacji gazowych, do których butla jest podłączona. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku.