Coraz częściej mówi się o zwiększonym zapotrzebowaniu na pracowników branży medycznej. Wśród nich znajdują się nie tylko lekarze czy pielęgniarki, ale też opiekunowie, którzy odgrywają ważną rolę w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi osobami.

Kim jest opiekun medyczny?

Opiekunem medycznym jest osoba, która zajmuje się profesjonalną opieką nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi i innymi osobami niesamodzielnymi, które mają problemy z realizacją swoich podstawowych potrzeb życiowych.

By pracować na stanowisku opiekuna medycznego, należy uzyskać odpowiednie wykształcenie. Dzięki niemu można również pozyskać niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają na zapewnienie osobom potrzebującym odpowiedniego wsparcia.

Opiekun medyczny – gdzie może szukać pracy?

Opiekun medyczny może szukać zatrudnienia w wielu zakładach pracy, między innymi mogą być to:

 • Szpitale,

 • Domy pomocy społecznej,

 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze,

 • Hospicja,

 • Fundacje,

 • Towarzystwa.

Warto też wskazać, że opiekun może również pracować w domu pacjenta, zapewniając mu pomoc stałą lub też w określonych porach, gdy nie może robić tego rodzina.

Jak zdobyć wykształcenie w kierunku opiekun medyczny?

Obecnie wykształcenie w tym właśnie kierunku można uzyskać w szkołach policealnych, które prowadzą kompleksowe zajęcia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji. Nadawane są one wtedy w kategorii MED.14.– Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Nauka w kierunku opiekun medyczny Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkola-medyczna/opiekun-medyczny/ – więcej informacji dotyczących aktualnej oferty w szkołach policealnych można znaleźć bezpośrednio na ich stronach.

Jakie przedmioty realizowane są w trakcie nauki?

Osoby, które chciałyby zdobyć wykształcenie w kierunku opieka medyczna, mogą zdobyć podczas zajęć kompleksowe przygotowanie do pracy. Wśród przedmiotów dostępne są wtedy między innymi:

 • Podstawy anatomii,

 • Zdrowie publiczne,

 • Prowadzenie działań opiekuńczych,

 • Zadania pielęgnacyjne, higieniczne,

 • Opieka nad osobą niesamodzielną.

Zajęcia odbywają się wtedy nie tylko w formie teoretycznej, ale również duży nacisk kładziony jest na praktykę. Dzięki temu osoby, które korzystają z kształcenia w tym właśnie kierunku, mogą uzyskać kompleksowe przygotowanie do pracy.

Jak prowadzone są zajęcia w szkołach policealnych w kierunku opieki medycznej?

Zajęcia najczęściej odbywają się w formie stacjonarnej, w wybranych dniach tygodnia i godzinach, dlatego można połączyć wtedy naukę wraz z obecną pracą. Całkowity czas trwania nauki to 1,5 roku.

Do zapisania się na zajęcia nie ma potrzeby posiadania zaliczonej matury. Wystarczy tylko przedstawienie świadectwa ze szkoły średniej. Należy też przekazać zaświadczenie lekarskie, zdjęcie do legitymacji oraz okazać dowód osobisty.