Aparaty ucieczkowe to grupa sprzętów z zakresu ochrony dróg oddechowych. Stosowane są tylko w nagłych sytuacjach, np. podczas ewakuacji. Są środkami ochrony pracowników w przypadku, gdy istnieje ryzyko bezpośredniego niebezpieczeństwa, np. szkodliwymi substancjami będącymi zagrożeniem dla układu oddechowego człowieka. Pozwalają na samoratowanie się ludzi czy indywidualne zabezpieczenie w przypadku atmosfery nienadającej się do oddychania. Czym się wyróżniają?

Aparaty ucieczkowe – jak działają?

Aparaty składają się przede wszystkim z pochłaniacza, który wchłania wilgoć i dwutlenek węgla z wydychanego powietrza. Element ten generuje również tlen przeznaczony do oddychania. Pochłaniacz został wyposażony w wąż oddechowy, wymiennik ciepła, ustnik i zacisk nosowy. Niezbędnym elementem wchodzącym w skład aparatu, są gogle ochronne i butla. Tlen wypływa z butli, wypełniając worek oddechowy. Powietrze, które jest wydychane, przepływa z kolei przez wąż i trafia do pochłaniacza, gdzie zachodzą reakcje chemiczne. Temperatura wydychanego gazu ulega redukcji za pomocą wymiennika ciepła, a nadmierna ilość gazów jest usuwana zaworem spustowym. Aparat ucieczkowy Fenzy ma obieg zamknięty i pozwala izolować użytkownika od zewnętrznej atmosfery.

Aparaty ucieczkowe – jakie mają zastosowanie?

Aparaty ucieczkowe stosowane są głównie jako ochrona przy wycofywaniu się ze stref zagrożenia, gdy stężenie niebezpiecznych gazów jest za wysokie lub za niskie. Produkty od dystrybutora sprzętu ochrony dróg oddechowych AGPOL dają możliwość ucieczki ze stref objętych ryzykiem pożaru, awarii instalacji chemicznej lub wyrzutu gazów. Wykorzystywane są w różnych dziedzinach przemysłu, ale głównie w górnictwie podziemnym, przemyśle pirotechnicznym, chemicznym czy hutniczym.

Aparaty ucieczkowe – dlaczego warto się w niego wyposażyć?

Aparaty ucieczkowe to elementy ochrony zdrowia i życia pracowników, którzy mają kontakt z niebezpiecznym powietrzem. Za ich pomocą można skutecznie ewakuować ludzi ze stref objętych pożarem. Aparat posiada specjalny cylinder ze sprężonym powietrzem, który po założeniu pozwala swobodnie oddychać. Urządzenia tego typu pozwalają na bezpieczne wydostanie się z zagrożonego obszaru i są przeznaczone do jednorazowego użytku. Umożliwiają pracę do około godziny.