Zakup nieruchomości z pewnością jest jedną z najważniejszych inwestycji życia, dlatego tak istotne jest, aby był on udokumentowany odpowiednim typem umowy, jako dowód porozumienia pomiędzy inwestorem a nabywcą. W branży budowlanej do często stosowanych rodzajów należy umowa deweloperska, a także przedwstępna. Jakie są pomiędzy nimi podstawowe różnice?

Coraz więcej ludzi jest zainteresowanych nieruchomościami z rynku pierwotnego i decyduje się na zakup mieszkania od dewelopera. Szczecin nie jest pod tym względem wyjątkiem i tego typu inwestycję można zrealizować m.in. dzięki firmie Gryf Development. Przed zakupem nieruchomości od dewelopera warto się przygotować na zawarcie umowy deweloperskiej lub opcjonalnie również przedwstępnej. Umowa deweloperska to przede wszystkim dokument w formie aktu notarialnego. Opisane są w nim warunki i termin przekazania przez dewelopera prawa własności na rzecz nabywcy. W dokumencie zawarte są też finansowe zobowiązania, które powinna pokryć osoba kupująca. Ponadto umowa zawiera wiele innych informacji, takich jak:

  • dane osobowe obydwu stron,
  • charakterystyka nieruchomości,
  • standard wykończenia lokalu,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji, a także czasu, w którym nabywca zostanie powiadomiony o odbiorze mieszkania,
  • ewentualne konsekwencje wynikające z odstąpienia od umowy.

Innym rodzajem umowy, z którą można się spotkać przy zakupie mieszkania lub domu to umowa przedwstępna, w której zawarte są m.in.

  • dane osobowe obydwu stron oraz określenie przedmiotu umowy,
  • forma zrealizowania zaliczki bądź zadatku,
  • termin przeniesienia prawa własności na nabywcę,
  • konsekwencje dla obu stron w przypadku odstąpienia od umowy.

Jak widać niektóre aspekty zawarte w obu umowach, są podobne, warto jednak wiedzieć, że pomiędzy nimi występuje też kilka podstawowych różnic. Jak tłumaczy pracownik firmy Gryf Development: Umowa przedwstępna w przeciwieństwie do deweloperskiej nie musi być realizowana za pośrednictwem notariusza. Obejmuje ona także obiekt, który już istnieje, w przypadku umowy deweloperskiej mamy do czynienia z zobowiązaniami inwestora co do daty rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji. Analogicznie ma to wpływ na termin przekazania prawa własności – przy pierwszym wariancie może to wynosić około pół roku.

Umowa jest istotnym dokumentem zabezpieczającym i regulującym zobowiązania obu stron. Warto więc dokładnie zapoznać się z jej treścią.