Śmierć bliskiej osoby to przeżycie trudne i traumatyczne. W jednej chwili zmienia się wszystko. Nie ma też dużo czasu na opłakiwanie zmarłego, gdyż trzeba zorganizować pogrzeb i dopełnić wielu formalności. W czym może pomóc zakład pogrzebowy?

Jakie formalności załatwi firma pogrzebowa?

Organizacja pogrzebu to nie tylko wybór odpowiedniej trumny i miejsca na cmentarzu oraz ustalenie daty pochówku. To szereg różnych formalności, które należy dopełnić. Zakład pogrzebowy w Warszawie może zdjąć załatwianie niektórych formalności z barków żałobników. Jedną z nich jest załatwienie aktu zgonu, który wydaje Urząd Stanu Cywilnego. Do zakładu pogrzebowego należy udać się z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego, dokumentem poświadczającym, że zmarły był ubezpieczony (może to być np. ostatni odcinek emerytury) oraz mieć przy sobie własny dowód osobisty. Na tej podstawie zostanie sporządzone pełnomocnictwo, które pozwoli na zajęcie się formalnościami przez firmę pogrzebową. Wśród formalności, które pomoże załatwić zakład pogrzebowy, jest także kontakt z zarządcą cmentarza, zwłaszcza jeśli rodzina ma grób, w którym pochowa zmarłego. W ramach udzielonego pełnomocnictwa dobra firma pogrzebowa zajmie się również wszelkimi formalnościami w parafii zmarłego (jeśli planowany jest pogrzeb wyznaniowy) oraz na cmentarzu. Zakład pogrzebowy zwróci się także do ZUSu o wypłacenie zasiłku pogrzebowego, oczywiście po wcześniejszym przedstawieniu kosztorysu i zaakceptowaniu go przez rodzinę zmarłego

W czym jeszcze pomoże zakład pogrzebowy?

Oprócz wymienionych formalności, Dom Pogrzebowy Diament pomoże w organizacji całej uroczystości pogrzebowej. Pomoże nie tylko w wyborze trumny, ale również w przygotowaniu ciała zmarłego do pochówku. Ciało zostanie umyte, ubrane w dostarczone przez rodzinę ubrania. W zakładzie pogrzebowym będzie można zamówić wiązanki, autokar dla żałobników. W przyzakładowej kaplicy nastąpi wystawienie zwłok. 

Należy pamiętać, że zakład pogrzebowy nie będzie mógł zamknąć konta zmarłego w banku, wypowiedzieć umów z dostawcami różnych usług czy opłacić zaległych rachunków. W tym zakresie nie ma odpowiednich kompetencji i musi to zrobić rodzina zmarłego.