Odpady budowlane stanowią jedną trzecią wszystkich odpadów. Taka statystyka jasno pokazuje, jak ważne jest lepsze wykorzystanie gruzu i istniejących materiałów budowlanych w celu wprowadzenia istotnych zmian. Odpady budowlane stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Z tego powodu branże budowlane muszą znaleźć odpowiednie metody gospodarowania materiałami budowlanymi i rozbiórkowymi, które generują odpady podczas prac budowlanych.

Śmieci budowlane – co warto wiedzieć?

Takich rzeczy jest kilka. Wynajem kontenera na śmieci budowlane, zabranie ich i co dalej? Śmieci budowlane i rozbiórkowe to gruz, który powstaje podczas budowy, renowacji i rozbiórki budynków, dróg i mostów. Ciężkie i nieporęczne materiały, takie jak poniższe, to tylko niektóre przykłady materiałów budowlanych i rozbiórkowych:beton, drewno, asfalt, metale, cegły, szkło, skały.

Surowy gruz budowlany i rozbiórkowy można przeznaczyć i wykorzystać jako zasób. Niektóre materiały, które można przekierować, obejmują: gruz z oczyszczania krajobrazu i ziemi, nawierzchnie asfaltowe, produkty żwirowe i kruszywa, beton, złom murarski i gruz, czyste drewno, tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne.

Odzyskiwanie zużytych, ale cennych materiałów budowlanych i rozbiórkowych do dalszego wykorzystania jest skutecznym sposobem oszczędzania pieniędzy i ochrony zasobów naturalnych. Dekonstrukcja może być stosowana na wielu poziomach, aby uratować użyteczne materiały i znacznie ograniczyć ilość odpadów.

Śmieci budowlane – recykling?

Wiele elementów budowlanych i gruzu budowlanego można poddać recyklingowi. Beton i gruz są często przetwarzane na kruszywo i produkty betonowe. Drewno można przetworzyć na produkty z drewna konstrukcyjnego, takie jak meble. Metale takie jak stal, miedź i mosiądz są również cennymi zasobami do recyklingu.

Istnieją trzy metody recyklingu odpadów. Oddzielone miejsca: używa wielu pudeł dla każdego rodzaju odpadów. Recykling mieszany: ten rodzaj recyklingu wykorzystuje jeden pojemnik. Recykling hybrydowy: ten rodzaj recyklingu łączy segregację miejsc i recykling mieszany. Na przykład jedno pudełko na drewno, jedno na beton i jedno na odpady nienadające się do recyklingu.