Sprawę rozwodową można zakończyć poprzez rozwód z orzeczeniem o winie, lub bez orzekania o winie. Rozwód z orzeczeniem o winie, jest częstym sposobem rozwiązywania polskich małżeństw w sądach. Winnym za rozpad małżeństwa może być jeden z małżonków, lub oboje. Jeśli małżonkowie są skonfliktowani i nie zgadzają się co do tego w jaki sposób powinno zostać rozwiązane ich małżeństwo, zadaniem sądu jest ustalenie, czy któreś z nich jest winne. Często jedna strona zaciekle walczy o to, aby druga została winną rozpadu małżeństwa. Orzeczenie o winie niesie za sobą zalety, ale również wady. Warto się z nimi zapoznać.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest prawnym zakończeniem związku małżeńskiego drogą sądową. Orzekanie o winie w sądzie, jest bardzo trudnym i zazwyczaj długim procesem, niosącym negatywne skutki emocjonalne i psychiczne dla obu stron. Winnym małżonkiem, określa się tego, który swoim zachowaniem umyślnym bądź nie umyślnym, naruszył obowiązki małżeńskie, co przyczyniło się do rozpadu małżeństwa. Należy pamiętać, że sąd orzeknie rozwód, tylko w sytuacji, kiedy między małżonkami doszło do rozkładu pożycia. Rozkładem pożycia małżeńskiego jest zerwanie więzi: gospodarczej, fizycznej oraz uczuciowej. Wystarczy, aby tylko w jednej z tych więzi nie nastąpił rozkład, aby sąd nie orzekł rozwodu. Sąd aby orzec rozwód, również musi być pewny, że zerwanie tych więzi i rozkład pożycia są trwałe.

Możemy wyodrębnić kilka rodzajów rozwiązania małżeństw z orzeczeniem o winie w sądzie:

  • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
  • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
  • rozwód z orzeczeniem o winie obojgu małżonków.

Co może świadczyć o winie małżonka w sądzie?

Najczęstszymi przesłankami dla sądu, o orzeczeniu winy małżonka są:

  • zdrady,
  • alkoholizm lub inne rodzaje nałogów,
  • znęcanie się nad małżonkiem w sposób, psychiczny, fizyczny, bądź ekonomiczny,
  • oziębłość wobec małżonka, odmowa współżycia fizycznego,

Jak wygląda pisanie i składanie pozwu z orzeczeniem o winie?

Najpierw należy zacząć od napisania wniosku w którym jasno określa się swoje stanowisko. Należy wskazać we wniosku precyzyjnie, jakiego rozwiązania małżeństwa oczekuje się od sądu. Oprócz tego, że wskaże się swoje stanowisko, należy uzasadnić taki wybór. Jeśli przykładowo małżonek dopuścił się zdrady, należy opisać tę sytuację i załączyć dowody. Najistotniejszym dokumentem jaki trzeba posiadać aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, jest odpis aktu małżeństwa. Pozew o rozwód powinno się złożyć do sądu okręgowego, w okręgu w którym małżonkowie zamieszkiwali. Można samodzielnie znaleźć wzór wniosku pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, jednak warto aby zajął się tym adwokat, który ma w takich sprawach doświadczenie i wie najlepiej jak powinien wyglądać taki wniosek.

Co może być dowodem przeciwko małżonkowi?

Istnieje wiele rodzajów dowodów które można przedstawić przeciwko małżonkowi. Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, można przedstawić przed sądem w formie dowodów na przykład zdjęcia, wiadomości SMS, czy nagrane rozmowy. Można również w formie dowodu powołać świadka, który na przykład może poświadczyć iż widział zdradzającego, lub znęcającego się nad drugą stroną małżonka. Można na świadka powołać nawet osobę z którą zdrady dopuści się małżonek.

Ile trwa sprawa rozwodowa z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie najczęściej nie kończy się na jednej rozprawie.Trzeba liczyć się z tym, że taki rozwód może trwać nawet rok, do kilku lat. Czas zwiększa się, jeśli dowodów w sprawie jest dużo i jest wielu świadków do przesłuchania. Dlatego takie sprawy wpływają negatywnie nie tylko na rozwodzących się małżonków, ale także ich dzieci oraz bliskich. Dlatego przed decyzją, czy chce się walczyć o udowodnienie winy małżonka, należy przemyśleć wszystkie za i przeciw, najlepiej z pomocą adwokata.

Jakie są prawne skutki rozwodu z orzeczeniem o winie?

Oczywiście największą korzyścią będzie satysfakcja z wygranej, jeśli wina małżonka zostanie udowodniona. Jednak rozwód z orzeczeniem o winie, niesie wiele różnych skutków prawnych. Panuje mylące przekonanie że małżonek którego wina została wykazana, dostanie mniejszą część majątku przy podziale. W rzeczywistości podział majątku jest podobny przy orzeczeniu winy, lub bez orzekania. Istnieje możliwość, aby przy udowodnieniu wyłącznej winy małżonka, małżonek ten, płacił alimenty na rzecz małżonka nie ponoszącego winy za rozpad małżeństwa. Najczęściej dzieje się tak, jeśli po rozwodzie sytuacja materialna małżonka nie ponoszącego winy, znacznie pogorszy się.