2020 był wyjątkowym rokiem dla technologii. Pandemia zmieniła realia pracy zamykając pracowników w ich własnych domach. Różne rozwiązania, z szeroko pojętego obszaru IT, musiały przejąć ciężar bycia głównym czynnikiem umożliwiającym zdalną pracę, oraz zapewnić dostęp pozwalający na jej bezpieczne wykonywanie. Stały się też kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki biznesowe, a co za tym idzie coraz więcej osób oczekuje, że będą stale dostępne. Czego zatem możemy się spodziewać w 2021 roku?

Cyfrowa praca z mniejszymi problemami

Wiele wskazuje, że w 2021 część firm nałoży, na złożone środowiska użytkowników, pełne dużych ciężkich aplikacji, czynników rozpraszających, bardziej intuicyjne rozwiązania umożliwiające cyfrową pracę. Z kolei technologie takie jak mikroaplikacje zostaną wykorzystane do skonsolidowania i uproszczenia dostępu do narzędzi, działań i zadań potrzebnych pracownikom do jej wykonania. Wszystko to będzie miało na celu podniesienie produktywności pracowników i dostarczenie narzędzi pozwalających im na szybsze i bardziej intuicyjne poruszanie się w gąszczu aplikacji i danych.

W nadchodzących miesiącach wzmocni się również trend oparty na hybrydowych schematach pracy, które będą łączyć czynności w biurze i pracę zdalną. Biuro stanie się przestrzenią do współpracy, w której spotkania będą wykorzystywane do tworzenia nowych pomysłów, czerpania korzyści z myślenia grupowego, spotkań towarzyskich, oceny, gdzie jesteśmy i określania kierunków działań. Mając to na uwadze konieczne będzie takie zmodyfikowanie środowisk pracy, aby pasowały one do obu modeli.

Wirtualne desktopy zastąpią VPN

W ubiegłym roku wiele organizacji przeszło na model pracy zdalnej. Wykorzystano rozwiązania VPN, które dają możliwość łączenia się z firmowymi systemami. Jednak VPN ma swoje ograniczenia. Może być powodem niskiej wydajności, braku dostępu do potrzebnych do pracy aplikacji, ale także nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa i prywatności. W tym roku część organizacji odejdzie od technologii VPN na rzecz infrastruktury wirtualnego pulpitu (VDI), która daje bezpieczniejszą i bardziej niezawodną alternatywą. Wirtualny desktop umożliwia pracownikom dostęp do wszystkich wymaganych do pracy zdalnej aplikacji, informacji i zasobów, bez konieczności budowania luk bezpieczeństwa, tak jak się to dzieje w przypadku zastosowania rozwiązań typu VPN.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe kluczowe dla pracy

Ponad trzy czwarte badanych osób w ramach projektu Work 2035 uważa, że za piętnaście lat sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe znacznie przyspieszą podejmowanie decyzji. Zastosowanie ich w rozwiązaniach cyfrowej przestrzeni pracy pozwala na jej lepszą organizację i automatyzację w sposób, który umożliwi pracownikom koncentrację na kluczowych zadaniach.

Technologie IoT i roboty mogą również ułatwić i zapewnić ludziom bezpieczeństwo, także z perspektywy kolejnych, potencjalnych zagrożeń, ucząc się odróżniać normalne zachowanie każdego pracowników od potencjalnych ataków. Roboty przejmą niebezpieczne zadania i usprawnią interakcje człowiek-maszyna. IoT będzie filarem inteligentnych i bezdotykowych biur czy dystansowania społecznego, umożliwiając między innymi dostęp do informacji o zajętości poszczególnych pomieszczeń, potwierdzanie odkażenia wspólnych przestrzeni, rezerwowanie sal konferencyjnych czy usługi hot-desku dostępne bezpośrednio z urządzeń użytkowników.

User experience i cyfrowe samopoczucie wpiszą się na stałe w IT

Za sprawą technologii komfort pracy i cyfrowe samopoczucie staną się łatwiejsze do monitorowania. W 2021 zobaczymy większe skupienie organizacji na poprawie sposobu pracy pracowników, a także poprawieniu ich relacji z technologią. Technologie, które mogą przyczynić się do uniknięcia wypalenia zawodowego i zwiększenia ludzkiej efektywności, to te, które działają na korzyść pracowników, pomagając im w ich codziennej pracy, eliminując hałas, promując lepszą równowagę między życiem osobistym i zawodowym oraz prowadząc ich do realizacji celów.

Technologie „as a Service” będą odpowiedzią firm na wymagania rynku

Rozwiązania dostępne w formie usługi „as a Service” stanowią jeden z łatwiejszych sposobów na pozyskanie kluczowych technologii do szybkiego wdrożenia pracy zdalnej. Ten model wymagał jedynie wykupienia abonamentu, a nie zakupu produktu i całego cyklu wdrożeniowego, który się z tym wiąże. Doprowadziło to do znacznie większej konsolidacji rozwiązań oferowanych w tym modelu. W 2021 będzie on nadal rozwijany, dzięki czemu firmy będą mogły łatwiej i szybciej dostosowywać się do wymagań, które mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb biznesowych, ale także lokalnej sytuacji.

Bezpieczeństwo skoncentruje się na użytkowniku

W 2020 roku liczba cyberataków wzrosła o ponad 400%. Tym samym ochrona pracowników i aktywów firmy staje się jeszcze ważniejsza. W 2021 bezpieczeństwo i ludzkie doświadczenie będą ściśle ze sobą współpracować, by zapewnić inteligentne podejście do bezpieczeństwa, zgodne z modelem Zero Trust, w którym każde zachowanie odbiegające od określonych scenariuszy jest uznawane za niebezpieczne. Co więcej, schemat pracy, w którym pracownicy są rozproszeni w różnych lokalizacjach powoduje, że powierzchnia potencjalnych ataków została rozszerzona m.in. poprzez różnorodność wykorzystywanych sieci i urządzeń. W stworzeniu granicy i strefy bezpieczeństwa wokół użytkowników bez ingerencji w sposób, w jaki pracują może pomóc architektura bezpieczeństwa oparta na modelu Zero Trust. Daje ona możliwość jej ciągłej analizy, weryfikację tożsamości ludzi oraz analizę kontekstu ich zachowania.

Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland