Prowadzenie pomiaru przepływów w kanałach otwartych pozwala na szybkie uzyskanie informacji dotyczące szybkości i ilości przepływającego medium, na przykład wody, ścieków. Jakie rodzaje przepływomierzy używane są w tym celu?

W jakim celu stosuje się przepływomierze do kanałów otwartych?

Przepływy w otwartych kanałach mogą wymagać w określonych miejscach regularnej kontroli. Dotyczy to przede wszystkim kanałów służących jako kanalizacja ściekowa, deszczowa. Również pomiary prowadzone są w korytach rzek.

Za pomocą pomiarów przepływów można kontrolować ilość i prędkość przepływającej wody, co następnie umożliwia prowadzenie konkretnych czynności, na przykład związanych z regulacją przepływu, ostrzeganiem.

Aby prowadzić pomiar, wykorzystuje się dedykowane przepływomierze do kanałów otwartych – https://www.enko-pomiar.pl/radarowy-pomiar-przeplywu,58 które ze względu na swoją budowę umożliwiają prowadzenie sprawnych, szybkich i dokładnych pomiarów.

Przepływomierze do kanałów otwartych – rodzaje

Jako przepływomierze do kanałów otwartych najczęściej używane są poniższe rodzaje urządzeń:

  • Przepływomierze radarowe,
  • Przepływomierze stosujące technikę korelacji spektralno-impulsowej,
  • Przepływomierze ultradźwiękowe.

Tym, co charakteryzuje powyższe rodzaje mierników, jest prowadzenie pomiarów bezkontaktowych. Oznacza to, że nie muszą być one umieszczane bezpośrednio w medium, ponieważ pomiar mogą wykonywać na odległość.

Taka technika pomiarowa powoduje, że przepływomierze do kanałów otwartych nie są narażone na zanieczyszczenie oraz zniszczenie, a dzięki temu mogą zaoferować maksymalny poziom precyzji pomiarów.

Warto też wskazać, że przepływomierze stosowane w kanałach otwartych dzieli się na dwie kategorie pod kątem sposobu ich używania. Wyróżnia się przepływomierze do kanałów otwartych montowane stale, które umieszczane są wówczas w wybranym miejscu, a także przepływomierze przenośne, które można przenosić według potrzeb.

Jakie funkcje oferują przepływomierze do kanałów otwartych?

Nowoczesne przepływomierze do kanałów otwartych nie tylko pozwalają na prowadzenie pomiaru przepływów, ale mogą także oferować dodatkowe funkcje.

Popularne są w szczególności przepływomierze umożliwiające bezprzewodowy oraz przewodowy przesył pobranych informacji. Dzięki temu można kontrolować wyniki pomiarów bez konieczności każdorazowego sprawdzania ich na mierniku.

Również nowoczesne przepływomierze do kanałów otwartych pozwalają na współpracę z oprogramowaniem gromadzącym i analizującym dane. Możliwe jest wtedy łatwe tworzenie raportów informujących o wynikach pomiarów.