Dobrze przygotowany pozew ma kluczowe znaczenie w całej sprawie frankowej. Źle sporządzony lub zawierający braki pozew sprawi, że sąd go odrzuci, dlatego warto zebrać wszystkie dokumenty w sprawie i zgłosić się do kancelarii frankowej oferującej pomoc w przygotowaniu pisma. Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie przygotować pozew, do jakiego sądu go złożyć oraz jak długo może trwać proces sądowy.

Co powinien zawierać pozew w sprawie frankowej?

Przed udaniem się do kancelarii frankowej i sporządzeniem pozwu, należy przygotować całą dokumentację. Mowa tutaj o umowie kredytowej, regulaminie kredytu, ewentualnych aneksach do umowy oraz zaświadczeniach z banku dotyczących historii kredytowej.

Kancelaria poprzez wnikliwą analizę dostarczonych przez Ciebie dokumentów wie, jakich naruszeń dokonał bank oraz jaką argumentację podjąć w reklamacji do banku i pozwie – zauważa radca prawny z Kancelarii Burkot Legal w Łodzi.

Konieczne jest także dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty sądowej za wniesienie pozwu. Pozew powinien zawierać odpowiednie zapisy, a ich brak skutkuje odrzuceniem przez sąd. Współpraca z doświadczoną kancelarią frankową to gwarancja wygranego procesu!

Do jakiego sądu złożyć pozew?

To, do jakiego sądu należy skierować pozew, zależy od wartości przedmiotu sporu (właściwość rzeczowa sądu). Dla roszczeń majątkowych mniejszych niż 75 tysięcy złotych właściwy będzie sąd rejonowy. Natomiast roszczenia większe niż 75 tysięcy złotych należą do sądu okręgowego. Jeżeli mowa o właściwości miejscowej sądu, to do wyboru jest kilka opcji. Mianowicie, pozew w sprawie frankowej można złożyć do sądu według właściwości miejscowej ogólnej, czyli w Warszawie, gdzie większość banków ma swoją siedzibę. Pozew można także skierować do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca oddziału banku, w którym podpisano umowę frankową.

Jak długo trwa proces sądowy w sprawie frankowej?

Frankowicze nieustannie decydują się odzyskać swoje pieniądze od banku, co wpływa na dużą liczbę składanych pozwów. Skutkuje to tym, że na rozpoczęcie rozprawy trzeba czekać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Na długość już rozpoczętej rozprawy wpływ ma m.in. stopień skomplikowania sprawy frankowej, miasto, w którym składasz pozew, doświadczenie sędziów, powoływanie świadków przez banki czy apelacje. Cały proces może zatem trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.