Badania sanepidowskie, przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), mają na celu sprawdzenie jakości i higieny produktów żywnościowych, jak również warunków sanitarnych w miejscach publicznych. Corocznie, PIS przeprowadza setki kontroli, by chronić Polaków przed chorobami oraz zapewnić bezpieczeństwo w zakresie zdrowia publicznego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak wyglądają te badania oraz jakie są ich etapy.

Procedura kontroli sanepidowskiej

Badanie sanepidowskie w Jarocinie rozpoczyna się od zgłoszenia inspektora do właściciela obiektu lub osoby odpowiedzialnej za dany obiekt, gdzie informuje o celu swojej wizyty. Następnie dokonuje szczegółowego sprawdzenia warunków sanitarnych, czyli oceniając stan czystości powierzchni, sprzętów oraz ogólnego porządku w danym miejscu. W trakcie kontroli inspektor zbiera również próbki produktów żywnościowych, które zostają następnie przekazane do badań laboratoryjnych w celu sprawdzenia ich jakości oraz zgodności z normami sanitarnymi. Podczas inspekcji, inspektor może udzielić również stosownych zaleceń dotyczących ewentualnych nieprawidłowości oraz terminu ich usunięcia. Na koniec kontroli, właściciel obiektu otrzymuje protokół kontroli, w którym są opisane wszystkie zaobserwowane nieprawidłowości oraz zastosowane środki prawne.

Badania laboratoryjne próbek

Gdy próbki trafią do laboratorium PIS, poddawane są one szczegółowym badaniom. Analiza obejmuje między innymi sprawdzenie obecności bakterii, pleśni czy innych drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Obejmuje również ocenę składu chemicznego, na przykład poziomu pestycydów czy metali ciężkich w produktach. Próbki mogą być także sprawdzane pod kątem zawartości alergenów, nielegalnych dodatków czy fałszerstw. Po przeprowadzeniu badań, ich wyniki trafiają do inspektorów sanitarnych, którzy analizują otrzymane informacje i podejmują dalsze działania.

Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości

Jeżeli w wyniku kontroli sanepidowskiej oraz badań laboratoryjnych zostaną stwierdzone nieprawidłowości, inspektor może zastosować różne środki prawne w zależności od skali problemu. Mogą to być między innymi upomnienia, kary administracyjne, a nawet zalecenie czasowego zamknięcia obiektu w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.