Ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Zajmuje się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Dziś powiemy sobie jaki jest przedmiot działania ekologii oraz jakie jej działy wyodrębniamy. Wszystko po to, by dłużej nie kojarzyć jej z tematem ochrony środowiska.

Przedmiot ekologii

Pierwsze skojarzenie jakie mamy słysząc o ekologii są zagadnienia związane z ochroną środowiska. To poważny błąd. Ekologia bowiem zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym, opartych na różnego rodzaju interakcjach.

Inspiracją do stworzenia arykułu była strona: https://www.ozerise.pl/co-to-jest-ekologia/.

Ekologia jako nauka posiada dwa wyodrębnione działy – ekologia gatunku i ekologia zespołów wielogatunkowych. W zakres ekologii wchodzi:

  • ekologia populacyjna – traktująca o dynamice populacji lokalnych, problemach zasięgu i rozmieszczenia,
  • geografia fizyczna kompleksowa – związana z budową, organizacją, zróżnicowaniem i funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego traktowanego jako całość,
  • ekologia ewolucyjna – to historia życia gatunków, m.in. ich ewolucyjne adaptacje, dostosowania,
  • autekologia – nauka o funkcjonowaniu pojedynczych organizmów w ich środowisku,
  • synekologia – ekologia grup osobników, np. populacji, formacji i zespołów roślinnych, zgrupowań zwierząt, itp.
  • ekologia opisowa – tak zwana „historia naturalna”, opisywanie całych formacji roślinnych i zgrupowań zwierząt kuli ziemskiej,
  • ekologia funkcjonalna – poszukiwania i badania związków, wzajemnych zależności i oddziaływań między składowymi jednostek; mocno związana z ekologią opisową,
  • ekologia molekularna – dotyczy oceny bioróżnorodności, w tym różnorodności genetycznej i jej przyczyn,
  • sozologia – właściwa nauka traktująca o ochronie środowiska naturalnego, z którą bardzo często i gęsto mylona jest ekologia.

A z czym Tobie kojarzy się ekologia? A może masz do czynienia na co dzień z tą dziedziną nauki? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach!