Największy i najstarszy Fundusz Hipoteczny w Polsce realizuje rokrocznie badanie NPS, w którym pyta klientów o ocenę swojej działalności, poziom obsługi klienta, jakość infolinii. Seniorzy proszeni są również o ocenę ekspertów, spotkań organizowanych przez instytucję, gazety wydawanej przez fundusz i innych inicjatyw skierowanych do klientów. W badaniu, które zakończyło się w I kwartale br. przepytano blisko 200 seniorów. Aż 90 proc. z nich odnosiło się do Funduszu Hipotecznego DOM i jego pracowników w sposób pozytywny.[1]

Najważniejsze pytania w ankiecie dotyczą rokrocznie oceny Funduszu. Klienci mogą wskazać co sądzą o firmie, jakie aspekty jej działalności są dla nich ważne. Okazuje się, że ponad 50 proc. z ankietowanych uważa, że jest to dobra i solidna firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku, a 18 proc. docenia, że instytucja wypłaca rentę dożywotnią w terminie i opłaca czynsz za mieszkanie na czas.

Co dziesiąty ankietowany nazywa firmę życzliwą i przyjazną, która dba o klienta

– Większość klientów ma w naszej firmie swoich opiekunów/ekspertów, którzy od początku odpowiadają za ich obsługę. To niezmiernie ważne i buduje zaufanie. Okazuje się, że 69 proc. naszych badanych zna i pamięta swojego eksperta, a 93 proc. ocenia współpracę z tym ekspertem bardzo dobrze lub dobrze – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Praca infolinii została również oceniona wysoko. Aż 93 proc. klientów oceniło ją bardzo dobrze lub dobrze. Dla porównania, w 2017 roku, wynik ten plasował się na poziomie 88 proc. Fundusz poprosił seniorów, by odnieśli się również do inicjatyw tej instytucji. Ponad 70 proc. zadeklarowało, że podoba im się gazeta „Życie Seniora” wydawana przez fundusz, a 86 proc. doceniło paczki z upominkami, które firma wysyła swoim klientom na święta.